Học phí

Học phí sẽ được trả trước. Xin vui lòng đóng học phí trước ngày 25 hàng tháng.

Nội dung Giá (VND)
Phí nhập học/ lần đầu 3,150,000
Học phí/ tháng 8,000,000
Phí ăn uống/ tháng 1,000,000
Dụng cụ học tập/ năm 500,000
Phí cơ sở hạ tầng/ năm 1,700,000
Phí giữ trẻ ngoài giờ Giá (VND)
1700〜1730 / 1 lần 30,000
1730〜1800 / 1 lần 60,000
1800〜1830 / 1 lần 90,000

Ưu đãi

Nội dung  

Học phí thường

VND)

Học phí ưu đãiVND)
Ưu đãi đóng học phí một lần 3 tháng 24,000,000 22,800,000   5%OFF
6 tháng 48,000,000 43,200,000  10%OFF
9 tháng
12 tháng
Ưu đãi cho anh/ chị/ em học chung

Trẻ thứ 2: giảm 50% phí nhập học

Trẻ thứ 2: giảm 35% học phí(mỗi tháng)

* Không áp dụng cùng lúc 2 ưu đãi 1 và 2

Ưu đãi khi giới thiệu phụ huynh mới

Người giới thiệu:giảm 2,000,000VND học phí

Người được giới thiệu:giảm 2,000,000VND học phí

* Nhà trường không hoàn trả lại học phí và phí ăn đã đóng trong một lần. Trường hợp thôi học cũng tương tự như vậy, nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí. Mong quý phụ huynh thông cảm và hiểu cho điều này.