Lớp Ringo ( từ 3 - 4 tuổi)

  • Ở lứa tuổi này, trẻ muốn sờ, nếm, ngửi, nghe và thử nghiệm tất tả mọi thứ xung quanh. Trẻ thể hiện rõ ý thức ham học hỏi qua kinh nghiệm và thực hành. Trẻ học từ các trò chơi, bận rộn trong việc phát triển các kỹ năng, sử dụng ngôn ngữ và luôn cố gắng để kiểm soát được nội tâm. Trẻ muốn tự khẳng định bản thân khi tách khỏi cha mẹ, độc lập hơn các em bé tuổi chập chững và đã có thể diễn đạt các nhu cầu của mình bằng ngôn ngữ. Ở lứa tuổi này vốn từ tăng nhanh, nói nhiều, nói câu dài và câu phức tạp hơn, trí tưởng tượng phong phú hơn, hay bắt chước hành vi của người lớn.
    Vì thế những giáo viên và bảo mẫu của lớp RINGO luôn tạo điều kiện và hỗ trợ để trẻ được phát triển toàn diện nhất bằng những bài học về tư duy, kĩ năng, ngoại ngữ và âm nhạc…