Học phí

 • Học phí
   
   
  Học phí thông thường (VND)
   
  Phí nhập học/ Lần đầu

  3.150.000

   
  Học phí/ Tháng

  7.000.000

   
  Phí tiền ăn/ Tháng

  1.000.000

   
  Dụng cụ học tập/ Năm

  500.000

   
  Phí cơ sở hạ tầng/ Năm

  1.700.000

 • Ưu đãi
   
   
  Tổng tiền
   
  Ưu đãi
   
  Số tiền được ưu đãi
   
  Học phí sau khi chiết khấu
   
  3 tháng

  21,000,000

  5%

  1,050,000

  19,950,000

   
  6 tháng

  42,000,000

  10%

  4,200,000

  37,800,000

   
  9 tháng

   
  12 tháng

  Với các phụ huynh đang cho bé học tại trường và giới thiệu phụ huynh mới tới trường đăng ký nhập học cho bé, mỗi phụ huynh sẽ được giảm 2,000,000 VND

  Ưu đãi cho anh chị em học tại trường, trẻ thứ 2 được giảm 50% phí nhập học ( đóng duy nhất 1 lần khi nhập học ) và 35%  học phí mỗi tháng.