Smile News

Hôm nay, chúng tôi đã tổ chức hội thao trong hội trường Hoa Lư. Hội thao đã diễn ra rất vui vẻ với phần thể hiện các điệu nhảy mà các bé đã luyện tập, phụ huynh và các con cùng nhau tham gia vào các trò chơi.