Địa chỉ

Số 09, đường Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ

Tel: +84 (0)28 6292 8459
Fax :+84 (0)28 6292 8460
E-mail: truongmamnonmimcuoi@gmail.com

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6
Từ: 07:30 – 17:00
(giữ trẻ ngoài giờ 17:00 – 18:00)

Liên hệ