Hội thao

Lễ hội Smile (lễ hội Tết)

Tham quan nhà máy

Lớp học làm mì Udon của ba mẹ và bé